קטגוריות

  פעולות

  בחרו סוג מטבע

Social media Optimization Solo
$206 USD חודשי
Social media Optimization Best Deal
$259 USD חודשי
Social media Optimization Standard
$521 USD חודשי
Social media Optimization Premium
$781 USD חודשי
Social media Optimization Ninja Plan
$468 USD חודשי
(Organic Marketing + Paid Advertising )
Twitter Ads management
$701 USD חודשי
Facebook ads management Starter
$262 USD חודשי
Facebook ads management Basic
$442 USD חודשי
Facebook ads management Standard
$797 USD חודשי
Facebook ads management Premium
$1,630 USD חודשי
Instagram Ads Plan 1
$231 USD חודשי
2 Instagram Ads Plan
$292 USD חודשי
Linkedin Ads Management Starter
$206 USD חודשי
Linkedin Ads Management Basic
$389 USD חודשי
Linkedin Ads Management Standard
$701 USD חודשי
TikTok Ads Management basic
$280 USD חודשי
TikTok Ads Management Standard
$560 USD חודשי
TikTok Ads Management Premium
$1,100 USD חודשי
Snapchat Advertising Management Starter
$280 USD חודשי
Snapchat Advertising Management basic
$560 USD חודשי
Snapchat Advertising Management Premium
$1,100 USD חודשי
Pinterest Ads Management Starter
$280 USD חודשי
Pinterest Ads Management Basic
$560 USD חודשי
Pinterest Ads Management Standard
$1,100 USD חודשי