Kategorier

  Handlingar

  Välj Valuta

Social media Optimization Solo
$206 USD Månadsvis
Social media Optimization Best Deal
$259 USD Månadsvis
Social media Optimization Standard
$521 USD Månadsvis
Social media Optimization Premium
$781 USD Månadsvis
Social media Optimization Ninja Plan
$468 USD Månadsvis
(Organic Marketing + Paid Advertising )
Twitter Ads management
$701 USD Månadsvis
Facebook ads management Basic
$442 USD Månadsvis
Facebook ads management Standard
$797 USD Månadsvis
Facebook ads management Premium
$1,630 USD Månadsvis
Instagram Ads Plan 1
$292 USD Månadsvis
2 Instagram Ads Plan
$436 USD Månadsvis
Linkedin Ads Management Basic
$580 USD Månadsvis
Linkedin Ads Management Standard
$960 USD Månadsvis
TikTok Ads Management Standard
$560 USD Månadsvis
TikTok Ads Management Premium
$1,100 USD Månadsvis
Snapchat Advertising Management basic
$560 USD Månadsvis
Snapchat Advertising Management Premium
$1,100 USD Månadsvis
Pinterest Ads Management Basic
$560 USD Månadsvis
Pinterest Ads Management Standard
$1,100 USD Månadsvis